Herroepingsrecht en retour

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via . Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u het totaalbedrag vd aetikelen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Producten die naar uw specificatie besteld zijn, zoals Spinnewielen en kaardmolens
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan KreaGeja Wolatelier
Suzanne Groeneweglaan 39
7741 SG Coevorden
shop@kreagejawolatelier.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
• de verkoop van de volgende goederen:
• de levering van de volgende digitale inhoud:
• de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
Besteld op* / Ontvangen op*:
Bestelnummer:

Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Bovenstaande is ook van toepassing wanneer de bestellng geannuleerd wordt voor verzending.
Wanneer er sprake is van een klacht over een artikel, hetzij een foutief geleverd artikel, te weinig of teveel, niet het juiste artikelen o.i.d., zie hieronder

Retour
Ben je niet tevreden of heb je het verkeerde artikel ontvangen/besteld?

Let op:
Alle materialen kunnen binnen 14 dagen geruild worden. De verzendkosten van retour dien jezelf te betalen. Of je komt het terugbrengen, dat scheelt dan weer verzendkosten. 
De materialen mogen niet gebruikt zijn. En de eventuele, originele verpakking moet meegeleverd worden. Retourzending dient wel in overleg te gaan. Dit kun je gewoon via email (via de bevestigingsemail van je bestelling).
Stuur je de hele bestelling retour, dan wordt het totaalbedrag minus de door ons daadwerkelijke gemaakte verzendkosten teruggestort of verrekend met een volgende bestelling. De daadwerkelijk gemaakte verzendkosten voor pakketten in Nederland zijn 6,95 euro. Wij berekenen aan de klant voor het toesturen 3,95 euro (of tijdens acties zelfs minder). Wanneer een klant dan alles retour zou sturen en wij maar 3,95 euro verrekenen, kost ons dat elke keer 3 euro. Vandaar dat wij dit door moeten berekenen.
 
Buitenlandse daadwerkelijke verzendkosten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 
Wacht met terugsturen, totdat je van ons bericht hebt ontvangen. 
 
Bestel je een groot aantal van eenzelfde artikel, dan kan dit ook niet geretourneerd worden. Zoals bijv. meerdere kilo's lontwol. Tenzij in overleg.
Speciaal bestelde artikelen, zoals spinnewielen (die hebben we niet op voorraad) kunnen niet geretourneerd of geannuleerd worden, zonder opgave van reden. Er moet een gerichte reden zijn, zoals niet deugdelijk geleverd of niet geleverd volgens specificaties.
We kunnen geen garantie of retourname verlenen bij op tweedehands artikelen.

Na de aanmelding van retour, wordt het bedrag binnen de wettelijke termijn van 14 dagen teruggestort.
Product van de dag
omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein